Loramendi ibilbide historikoa

17 February 2012

Aretxabaletako ibilbide historikoen bilduma.